• Začněte přípravu na školku několik dní předem (ne zbytečně brzy, asi tak 10 dní je akorát).
  • Připravujte dítě tím, že budete společně večer nebo při jiné vhodné a klidné příležitosti vzpomínat, co pěkného ve školce loni zažilo. Na pomoc si můžete vzít třeba fotky nebo loňské obrázky.
  • Společně si připomeňte radostné okamžiky, ale i věci, které dítěti loni nešly nebo ho ve školce nebavily.
  • U celotřídní fotky si zopakujte kamarády a všechny děti ve třídě, zkuste si představit, co kdo z nich dělal o prázdninách, koho jste potkali.
  • Nechte dítě nakreslit plánek svojí třídy a nechte ho vyprávět o tom, kde a s kým (čím) si rádo hraje.
  • Připomeňte si důležitá slova a situace. Zahrajte si třeba s dítětem divadlo (pozdravení při příchodu, poděkování, požádání o něco). Pro větší zábavu si občas vyměňte role (dítě bude učitel).
  • Připomeňte dítěti, že do třídy mohou přijít zcela nové děti a povězte si, jak se k nim má chovat a jak jim může pomoci.
  • Domluvte si pravidla (Těšíš se, že vždy v pátek tě zase bude vyzvedávat ze školky tatínek?)
  • Zjistěte si, na jaké kroužky by vaše dítě rádo chodilo. Během září se často děti zapisují a na podobný rozhovor bude málo času (často chce dítě vše nebo naopak nic). Teď máte možnost vybrat kroužek společně a v klidu.
  • Vaše dítě je již starší a můžete po něm tedy letos chtít více věcí – můžete mu dát více důvěry (Už chodíš do školky druhý rok, tak se v šatně vždy převlékneš sám. Věřím, že to dokážeš.)
  • Připravte si drobný dárek na uvítanou pro paní učitelku nebo kamarády

Co s dítětem, které se do školky netěší

Nejprve zkuste najít příčinu tohoto stavu. Dítě se většinou netěší buď na spolužáky, na paní učitelku nebo na určité situace.

Řešte:

Dítě se netěší na spolužáky a kamarády
- Pokud není na vině nějaký vážný důvod (zejména šikana), pak zkuste s dítětem více chodit mezi děti na hřiště a do koutků, učit dítě navazovat sociální kontakty a pracovat na nich.
- Vzpomeňte na kamarády, na které se dítě těší, a povídejte si především o nich.
- Možná se někteří neoblíbenci přesunuli do jiné třídy, školky (ověřte si to) a dítěti to sdělte.
- Zvažte možnost zůstat první den chvíli ve třídě a pomoci dítěti s první komunikací.

Dítě se netěší na učitelku
- Zjistěte proč a zjištění případně řešte s učitelkou nebo ředitelkou MŠ.
- Vzpomeňte, že paní učitelka si přes prázdniny odpočala a připomeňte dítěti, že ona se na něj jistě těší.
- Nechte dítě vyrobit dárek, který první den paní učitelce předá. Naváže tím nový vztah, do kterého vykročí správnou nohou.

Dítě se netěší na určité situace (často odpolední spánek)
- Vyjmenujte si s dítětem situace, na které se netěší.
- Najděte na nich nějaká pozitiva a radostné okamžiky (čtení pohádky, písnička na probuzení).
Naučte dítě si tyto situace zpříjemnit (můžeš si představovat, co budeme dělat odpoledne a snít o tom – nespat).

Barbora Pelclová