Každý člověk je individualita a každý potřebuje trochu jiný přístup. Někomu k zapamatování látky stačí ji slyšet nebo si ji jednou přečíst, jiný naopak musí číst několikrát, potřebuje vysvětlení, názornou ukázku a k tomu ještě vlastní zkušenost, aby si ji osvojil. Naštěstí ale existuje několik možností jak se učit. Stačí si jen vybrat ten správný způsob a učení bude „hračka“. Chceme-li tedy, aby se naše děti uměly učit a učily se rády, musíme jim s tím pomoci. A jak na to?

  • Probuďte u dítěte zájem

Ukažte svému potomkovi, že i učení může být zábava. Vymýšlejte různé činnosti, kterými mu učení usnadníte. Převeďte teorii do praxe, používejte encyklopedie, různé naučné knihy, vydejte se spolu do přírody, do muzea, do divadla atd. Děti si totiž vše daleko lépe zapamatují, když si to budou moci osobně prožít a vyzkoušet. Nesnažte se jim proto nacpat danou látku do hlavy násilím a za každou cenu. Bylo by to nepříjemné pro obě strany. Snažte se také propojovat to, co už dítě zná s novou látkou. Střídejte úkoly, které vyžadují logické myšlení, s krátkodobým paměťovým učením. Látku, která dělá problémy, napište velkými písmeny a umístěte různě po bytě tak, aby byla pořád na očích. Uvidíte, že se efekt brzy dostaví.

  • Učte se s dítětem od první třídy a buďte důslední

Je jasné, že začínajícím školákům musíme s učením pomáhat, protože bez naší pomoci by to prostě nezvládli. Prvňáčci sice zpočátku nedostávají tolik úkolů, nicméně už v této fázi je potřeba zavést určitá pravidla ohledně přípravy do školy, která budete společně dodržovat. My rodiče bychom se měli zajímat o vše, co se ve škole děje, jakou látku právě probírají, jaké má dítě domácí úkoly, ale také o to, co se daří a co naopak ne. Zpočátku není až tak důležité, jak dlouho se dítě do školy připravuje. Mnohem důležitější je pravidelnost a důslednost. Učte se raději méně, ale pravidelně. Dítě si totiž musí zvyknout na to, že má nějaké povinnosti, že je potřeba si probranou látku zapamatovat, zopakovat a upevnit, že se prostě vždy musí připravit na další den. Vysvětlete mu, proč je tolik důležité, aby se učilo pravidelně a důsledně trvejte na dodržování domluvených pravidel, i když to mnohdy bude pro obě strany náročné.

  • Připravte dítěti k učení vhodné podmínky

Pokud chcete, aby se dítě naučilo učit, musíte mu k tomu také připravit vhodné místo, kde ho nikdo a nic nebude vyrušovat. Místo, které bude příjemné, podnětné a s dostatkem pracovního prostoru. Místo, kde bude mít dítě uloženy všechny potřebné pomůcky, aby nemuselo nic dlouze hledat. Není však nutné při učení pouze sedět u stolu. Někomu to jde lépe vleže na zemi, někomu zase při chůzi atd. Každopádně by ale dané místo nemělo svádět k odpočinku a rozptylovat pozornost.

  • Dopřejte dítěti čas na odpočinek

Je jedno, zda si dítě udělá úkoly hned po příchodu ze školy nebo se učí odpoledne. To záleží na jeho potřebách a zvyklostech rodiny. Důležité však je, aby dítě mělo svůj volný čas, který stráví po svém. Je jasné, že stejně jako my dospělí, tak i děti si potřebují odpočinout, pohrát si, vyběhat se venku a načerpat novou energii. Proto je vhodné i mezi učením dělat přestávky, které však nemusí být nikterak dlouhé. To ale záleží na věku dítěte a na tom, jak moc je unavené. Určitě se také vyplatí zjistit, kdy se náš potomek dovede na domácí úkoly nejlépe soustředit a kdy mu příprava zabere nejméně času. Je-li to pak jen trochu možné, snažte se zajistit, aby se dítě mohlo učit právě v tento pro něj nejvhodnější čas.

  • Naučte dítě správně číst a dělat si výpisky

Bohužel ne každý, kdo umí číst, také ví, co čte a rozumí tomu. Snažte se proto již od první třídy, kdy se dítě učí číst, dbát na porozumění textu. Je mi jasné, že to mnohdy není vůbec jednoduché (zvlášť u dětí s poruchami učení), ale i zde se vyplatí trpělivost a důslednost. Bez porozumění textu totiž děti nebudou schopny se samostatně učit a získávat nové informace. Zpočátku čtěte společně, podtrhávejte si barevně důležité informace a dělejte si výpisky. Naučte dítě rozeznávat, co je důležité a co už tolik ne. Naučte ho logicky myslet a hledat souvislosti. Jednou se mu to bude velice hodit.

  • Oceňujte i malé úspěchy a chvalte

Zcela určitě nemá smysl dítě za učení odměňovat nějakými hmotnými dary nebo naopak trestat. Mnohem větší odměnou je pro něj pocit úspěchu, když se mu něco podaří, a následně naše pochvala. Dítě má velkou radost, když ví, že jeho úsilí nebylo zbytečné. Snažte se hledat i na neoblíbeném předmětu nějakou oblast, která dítě zaujme nebo mu jde lépe než ostatní. Nezapomeňte na pochvalu a berte tento dílčí úspěch jako výchozí bod pro další práci.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud chceme, aby se dítě umělo správně učit a učilo se rádo, musíme ho nejprve vhodně motivovat a probudit u něj zájem. Při učení pak postupujeme od mechanického zapamatování (nejmladší děti) k logickému, kdy dítě chápe souvislosti. Učme se s dětmi pravidelně a buďme důslední. Důležité je zapojovat při učení všechny smysly a rozvíjet představivost, protože díky ní dochází k zakódování získaných informací. Neméně důležité je také číst nahlas, poslouchat se, dělat si poznámky a výpisky a zejména také časté opakování již naučeného, protože jak se říká „opakování je matka moudrosti“.

Mgr. Marie Tomanová