Převzato ze serveru www.inovativnivzdelavani.cz

Kalendář akcí

30. 5. 2017
úterý
18:00 - 20:00
Zpráva studentů z pobytu v Montessori škole pro dospívající na farmě ve Švédsku
Myšlínská 30, 25164 Mnichovice (Z Prahy dostupné MHD i autem.)
zavřít
Studenti představí fungování Montessori vzdělávání na farmě ve Švédsku, podělí se o své dojmy, které zažijí během studijního pobytu letos v květnu. Video, fotografie, představení vzdělávacího plánu. Život v komunitě se projevuje kromě jiného tím, že studenti společně část pracovního týdne bydlí, vaří si, uklízejí, o ekonomickou nezávislost se snaží především pěstováním brambor, zeleniny a chováním zvířat. Akademické studium je úzce propojené s praktickými otázkami. www.montessorimozaika.cz
více informací
31. 5. 2017
středa
10:00 - 16:00
40. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
v místnosti č. 106/ 1. patro v budově A Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha
zavřít
31. 5. 2017 10.00 hod. 1. Sdělení předsedy 10.15 hod. 2. Závěrečný účet za rok 2016 - Kapitola 334 - Ministerstvo kultury ČR odůvodní: zástupce MK zpravodaj: posl. R. Procházka 10.45 hod. 3. Hodnotící zpráva Státního fondu kinematografie za rok 2016 odůvodní: zástupce MK zpravodajka: posl. M. Wernerová 11.15 hod. 4. Hodnotící zpráva k hospodaření Státního fondu kultury ČR za rok 2016 odůvodní: zástupce MK zpravodajka: posl. G. Hubáčková 11.45 5. Závěrečný účet za rok 2016 - Kapitola 321 - Grantová agentura ČR odůvodní: zástupce Grantové agentury zpravodaj: posl. M. Grebeníček 6. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2016 do března 2017 do 13.30 hod. oběd 13.30 hod. 7. Závěrečný účet za rok 2016 - Kapitola 361 - Akademie věd ČR odůvodní: zástupce Akademie věd zpravodaj: posl. J. Mihola 14.00 hod. 8. Závěrečný účet za rok 2016 - Kapitola 377 - Technologická agentura ČR odůvodní: zástupce Technologické agentury zpravodajka: posl. A. Putnová 9. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury ČR (sněmovní tisk.... ) Stanovení výše odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR odůvodní: zástupce KR TA zpravodajka: posl. A. Putnová 14.45 hod. 10. Závěrečný účet za rok 2016 - Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR odůvodní: zástupce MŠMT zpravodaj: posl. P. Kořenek 11. Různé 12. Schválení termínu a programu příští schůze
více informací
31. 5. 2017
středa
15:00 - 18:00
Studenti a jejich volba - kam dál po škole
Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, Praha 4
zavřít
Když si dnes studenti vybírají, kam jít dál na školu, mají neomezené možnosti. O to náročnější je pro ně udělat finální výběr. Ten "správný" výběr. Jak na to? A jak podpořit syna, dceru, studenta? O tom budeme diskutovat s Martinou Březinovou, ex CEO Sodexo Benefity, Tomášem Dombrovským z LMC a s absolventy a mentory našeho pilotního programu. Na závěr si na workshpu vyzkoušíte, jak se studenty pracujeme v praxi. A třešínka na dortu: Premiéra filmového dokumentu o Kým čím být. Po skončení akce se můžete porozhlédnout po Microsoftu díky komentované prohlídce. Registrace tady: http://bit.ly/2o4ZtSp
více informací
31. 5. 2017
středa
19:30 - 22:00
Jak skrze sebe změnit svět?
Dlouhá 609/2, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko
zavřít
Na tomto setkání se budeme učit jak se pomocí vděčnosti a přátelství vyrovnat s tím, co nás v okolním světě štve a děsí. Mohou to být globální problémy jako války, ničení přírody a lidé na útěku, ale i problémy znevýhodněných lidí v naší společnosti. Často je ale nejtěžší vyrovnat se s neporozuměním a bezohledností ve vztazích s lidmi, se kterými se potkáváme doma nebo v práci. Inspirací pro nás budou čtyři kroky propojení s našimi vnitřními zdroji, které vytvořila buddhismem inspirovaná aktivistka Joanna Macy. Základem bude mindfulness (všímavost) – schopnost plně prožívat přítomnost, ať už je příjemná či nepříjemná. Vděčnost – nejprve se spojíme se s tím, co nám v životě dává radost, smysl, čeho si vážíme, co je pro nás to nejdůležitější Zármutek – dáme prostor i našemu zármutku, bolesti, frustraci, hněvu i nejhorším strachům, které v nás vzbuzuje to, co se ve světě děje Přátelství – propojíme sebe a ostatní živé bytosti skrze meditaci přátelství - přání bezpečí, zdraví a míru pro všechny Změna – se získanou moudrostí budeme společně a hledat praktické kroky pro změnu a léčení sebe i světa kolem nás Těší se na Vás průvodci: Honza Burian - učí mindfulness a empatickou komunikaci, mimo jiné i ve vězení. Jako dobrovolník pomáhá rodinám, které pečují o své umírající, v hospici Cesta domů. Tony Ackerman - je americký hudebník žijící už více než 30 let v České Republice, vede hudební katedru na pražské pobočce New York University. Praktikuje již 40 let meditace v různých tradicích a poslední desetiletí se zaměřuje na využití mindfulness ve vzdělávání u všech věkových skupin. Alice Buehler - medituje již dvacet let, vedla meditační programy pro rodiny a děti a přes pět let koordinuje pravidelná meditační setkávání žen. Věnuje se problematice klimatických změn a spolupořádala mezináboženská setkání. Kdy: 24. května 2017, 19:30 Kde: Centrum Lotus, Dlouhá 2 (4. patro), Praha Vstupné: Dobrovolné Setkání se koná v rámci pravidelných Večerů v přítomnosti – viz www. praveted.info/vecery_v_pritomnosti
více informací
2. 6. 2017
pátek
9:00 - 22:00
Lázně be in Karlín
Karlínská obchodní akademie, Kollárova 5, Praha 8
zavřít
Letošní ročník se věnuje vzdělávání, představíme současné trendy, metody a inovace v pedagogice. Inspirujeme se zážitkovou pedagogikou, metodami konstruktivismu a konektivismu. Domníváme se, že tradiční formát konferencí (tzv. mluvící hlavy) je přežitý. LÁZNĚ BE IN KARLÍN PROTO BUDOU PROŽITKOVÉ, PRAKTICKÉ, INSPIRUJÍCÍ I RELAXAČNÍ. Táňa Šárovcová, Pavel Fiala: „Jsme dva učitelé, které baví jejich práce. Myslíme si, že škola jako instituce má pořád smysl, že je potřebná a nenahraditelná. Jen v současné době nenaplňuje přesně funkci, kterou má mít. Je potřeba změn. Je potřeba nově definovat roli učitele. Nechceme být roboty a otroky systému. O smyslu vzdělávaní přemýšlíme každý den. Cítíme, že škola je srdcem, domovem a začátkem pozitivní změny“:
více informací
7. 6. 2017
středa
9:00 - 16:00
Mezinárodní seminář: „Kariérové poradenství – nástroj do školy, do práce i do života“
KC GreenPoin, Dvouletky 529/42, 100 00 Praha 10
zavřít
Zveme vás na mezinárodní zážitkový seminář: „Kariérové poradenství – nástroj do školy, do práce i do života“! Jak efektivně zavádět a rozvíjet kariérové poradenství na školách a při práci s mladými lidmi? Přijďte načerpat inspiraci na mezinárodní seminář, kde se s vámi o své zkušenosti podělí odborníci z univerzit i poradci z praxe ze tří různých zemí. Seminář je koncipován zážitkově a nabídne čtyři workshopy, na kterých získáte konkrétní nástroje i tipy do poradenské praxe. Jak poskytovat poradenství na školách a při práci s mladými lidmi tak, aby bylo v souladu s vývojem na trhu práce? Jaký přístup zvolit, aby bylo opravdu podpůrné? A jak jej upravit na míru ohrožené mládeži? To jsou jen příklady otázek, kterým se budeme na semináři věnovat. Témata jsou velmi různorodá a těšit se můžete na představení konkrétních nástrojů, které se při práci s mládeží nejen na školách osvědčují v Dánsku, Velké Británii i ČR. Na závěr proběhne slavnostní křest nové publikace EKS „Rozmanitý svět kariérového poradenství – inspirace do praxe“, kterou si zdarma odnesete. Seminář „Kariérové poradenství – nástroj do školy, do práce i do života“ proběhne 07. 06. 2017 v Praze a je určen všem, kteří se věnují poradenství na školách a práci s mladými lidmi jako takové. Tlumočení do češtiny je zajištěno. Máte-li zájem semináře se zúčastnit, registrujte se co nejdříve na www.ekscr.cz, nejpozději však do 28.5.! Účast je zdarma, počet míst omezen, o výběru účastníků rozhoduje pořadatel. Vaše EKS www.ekscr.cz
více informací
16. 6. 2017
pátek 15:00
18. 6. 2017
neděle 17:30
Česko-německá škola diverzity
Kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, Plzeň
zavřít
V rámci několika workshopů se budeme společně zabývat vědomou prací s diverzitou neboli kulturní a sociální rozmanitostí, antidiskriminačním přístupem, tolerancí a respektem k jinakosti a zacházením s předsudky, stereotypy a škatulkováním (nejen) ve vzdělávání. Podrobný program a další informace na www.tandem-org.cz/skoladiverzity. Pátek 16. června 15:00 Zahájení. Křest českého vydání publikace More Than Culture 15:20 Pódiová diskuze na téma „Pedagogická práce s předsudky a diskriminací v ČR a SRN“ 19:00 Promítání: Gegen die Wand – Proti zdi Sobota 17. června 9:00 Workshop I: Vědomá práce s diverzitou: přístupy, předsudky, moc 9:00 Workshop II: Adultismus 16:30 Divadlo utlačovaných 2na3: Ztracená 20:00 Promítání: Oh boy – Sakra, kluku! Neděle 18. června 9:00 Workshop III: Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek (IN IUSTITIA) 9:00 Workshop IV: Lidé v pohybu. Práce s kontroverzními tématy (Junák - český skaut) 14:30 Workshop V: Živá knihovna (Amnesty International) Školu diverzity pořádají Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu. Je určena všem pedagogům a pracovníkům s mládeží a dalším zájemcům z Česka i Německa.
více informací