Jak se učit

Jak zatočit s učením aneb trénujeme diktát, opis, přepis

Jak zatočit s učením aneb trénujeme diktát, opis, přepis

Školní rok se rychle blíží ke svému konci a naši školáci se už většinou nic nového neučí. To ale neznamená, že by všechno uměli. Právě naopak. Důležité je, aby všechny nabyté vědomosti a dovednosti neustále procvičovali a zlepšovali. O tom, jak trénovat psaní písmen a číslic,...
Jak zatočit s učením aneb Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10

Jak zatočit s učením aneb Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10

Třetí čtvrtletí je za námi a do konce školního roku zbývá už jen několik málo týdnů. Většina prvňáčku již v této době perfektně  počítá  do  deseti  a bez  větších obtíží také  sčítá  a odčítá do 20. Zatím sice ještě bez přechodu přes desítku, ale to nevadí. Počítání s...
Jak zatočit s učením aneb Učíme se číst s porozuměním

Jak zatočit s učením aneb Učíme se číst s porozuměním

Být dobrým čtenářem znamená číst rychle a s jistotou, číst bez hlasitého předříkávání a hlavně číst s porozuměním. K tomu je ale potřeba, aby dítě ve škole i doma čtení pilně trénovalo a aby si ke čtení a ke knihám postupně vybudovalo kladný vztah. Čtení s porozuměním je...
Jak zatočit s učením aneb Učíme se psát písmena a číslice

Jak zatočit s učením aneb Učíme se psát písmena a číslice

Psaní, stejně jako čtení, je důležité pro komunikaci mezi lidmi navzájem. Z toho důvodu se učíme číst a psát. Ke čtení vedeme děti již v předškolním věku v rámci předčtenářské gramotnosti a k psaní za pomocí uvolňovacích cviků a rozvoje grafomotoriky. Přesto ale, naučit...
Jak zatočit s učením aneb Chystáme se na psaní

Jak zatočit s učením aneb Chystáme se na psaní

Psaní patří mezi tři základní dovednosti, které musí dítě během první třídy zvládnout. A i když je to dovednost v poslední době hodně diskutovaná a ve světě moderních technologií stále méně používaná, tak by ji každý člověk měl umět v případě potřeby použít....
Jak zatočit s učením aneb sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Jak zatočit s učením aneb sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Pomalu se blíží konec prvního pololetí, což znamená, že většina prvňáčků už bez zaváhání pozná a umí správně napsat číslice od jedné do deseti. Kromě toho také dokážou tato čísla mezi sebou porovnávat – to znamená, že umí bezpečně říci, které číslo ze dvou různých je větší,...
Jak zatočit s učením aneb Začínáme číst slabiky a první slova

Jak zatočit s učením aneb Začínáme číst slabiky a první slova

Většina novopečených prvňáčků v září ještě číst neumí. Postupně se to ale všichni během první třídy naučí. Někomu to jde samo, jiný občas bojuje s novými písmenky, která se mu pletou. Všechno má ale svůj čas, proto by se ani nácvik čtení neměl nikterak uspěchat....
Učíme se s dětmi aneb jak na to

Učíme se s dětmi aneb jak na to

Je učení zábava nebo mučení? Já bych řekla, že jak kdy a jak pro koho. Někomu to jde samo a jiný se ve škole trápí. Učení ale nemusí být mučením jen pro děti, nýbrž i pro nás rodiče. Přimět totiž malého školáka k tomu, aby si udělal domácí úkoly nebo si procvičil to, co...
Jak zatočit s učením

Jak zatočit s učením

aneb Učíme se sčítat a odčítat v oboru do 10...
JAK ZATOČIT S UČENÍM  aneb  Připravujeme se na čtení a poznáváme písmenka

JAK ZATOČIT S UČENÍM aneb Připravujeme se na čtení a poznáváme písmenka

Každý prvňáček (nebo alespoň většina prvňáčků) nastupuje v září do školy s tím, že se naučí číst, psát a počítat. Co když to ale nejde tak rychle, jak bychom si představovali? Jak jsem psala v minulém článku, každý jsme jiný a každému jde tedy i učení jinak. Proto ani,...